Thu gom rác bị vứt thiếu ý thức thực sự là một hành động thiết thực để bảo vệ môi trường bởi người Việt. Điều này đã thôi thúc mạnh mẽ team Zero Waste Saigon tổ chức sự kiện Big Clean-Up (Thu gom rác thải) tại 4 thành phố lớn vào cuối tháng Mười Một và Mười Hai vừa...

Đọc thêm