Những doanh nghiệp thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường

Những doanh nghiệp này được kiểm duyệt bởi Zero Waste Saigon. Chúng tôi đề cử họ dựa trên những nỗ lực trong việc cắt giảm sử dụng nhựa/ thức ăn thừa

Belgo

Belgian Craft Beer Brewery
159A Nguyễn Văn Thủ, D1, HCMC

JakE's BBQ

American BBQ Restaurant
50 Pasteur, Q1, TP HCM

Union Jack's

Nhà hàng Fish & Chips

130 Tôn Thất Đạm, Q1, TP HCM

JARDIN DES SENS

Fine Dining Mediterranean Cuisine
251 Điện Biên Phủ, Q3, TP HCM

HOUSE OF BARBAARD

Barbershop & Lounge Bar
12/4B Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, HCMC

Mandala Wellness

Cold-Pressed Juices
41 Trần Ngọc Diện, Q2, HCMC

Saigon Princess

Nhà hàng trên sông Bến Nhà Rồng
5 Nguyễn Tất Thành, Q4, TPHCM

Whiskey & Wares

Whiskey Bar And Gift Shop
196 Đề Thám, Q1, HCMC

BELGO

Belgian Craft Beer Brewery
159A Nguyễn Văn Thủ, D1, HCMC

Jake's BBQ

American BBQ Restaurant
50 Pasteur, Q1, HCMC

Union Jack's

Nhà hàng Fish & Chips
130 Tôn Thất Đạm, Q1, TP HCM

JARDIN DES SENS

Fine Dining Mediterranean Cuisine
251 Điện Biên Phủ,Q3, TP HCM

HOUSE OF BARBAARD

Barbershop & Lounge Bar
12/4B Nguyễn Thị Minh Khai, Q1, HCMC

Mandala Wellness

Cold-Pressed Juices
41 Trần Ngọc Diện, Q2, HCMC

Saigon Princess

Nhà hàng trên sông Bến Nhà Rồng
5 Nguyễn Tất Thành, Q4, TPHCM

Whiskey & Wares

Whiskey Bar And Gift Shop
196 Đề Thám, Q1, HCMC

Bạn có biết doanh nghiệp nào nên có tên trong danh sách này nữa không?

Hãy cho chúng tôi biết!

Chúng tôi biết rằng còn có nhiều doanh nghiệp khác có thể thực hiện được dự án bảo vệ môi trường này. Nếu bạn biết, hãy liên hệ với chúng tôi nhé!

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật danh sách này. Chúng tôi khuyến khích các bạn hãy đến thăm và ủng hộ những doanh nghiệp có tên trong danh sách trên trong quá trình bảo vệ môi trường của họ.

julia@zwsaigon.com

Bạn có biết doanh nghiệp nào nên có tên trong danh sách này nữa không?

Hãy cho chúng tôi biết!

Chúng tôi biết rằng còn có nhiều doanh nghiệp khác có thể thực hiện được dự án bảo vệ môi trường này. Nếu bạn biết, hãy liên hệ với chúng tôi nhé!

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật danh sách này. Chúng tôi khuyến khích các bạn hãy đến thăm và ủng hộ những doanh nghiệp có tên trong danh sách trên trong quá trình bảo vệ môi trường của họ.

julia@zwsaigon.com